(099) 711-888 / (041) 955-888 / (093) 318-082
www.nvirir.am

Պատվիրել հետադարձ զանգ

Ուղարկել
Ցանկ

Ֆիլտր

Ֆիլտր
Դասավորել ըստ:
  • Գինը սկսած
  • մինչև դրամ

ՏՈՆԱԾԱՌԵՐ

ՏՈՆԱԾԱՌԵՐ

ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՂԵՎՆԻՆԵՐ

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ԴԻՄԱՎՈՐԵՔ ՆՈՐ ՏՈՆԱԾԱՌՈՎ

 

Սեղանի տոնածառ 40 սմ (լույսով)
Սեղանի տոնածառ 60 սմ (կոներով, հատապտուղներով)
ԹՈՓ
Սեղանի տոնածառ 60 սմ (կոներով, հատապտուղներով)  
Սեղանի տոնածառ 60 սմ (կոներով, հատապտուղներով)
ԹՈՓ
Սեղանի տոնածառ ձյունածածկ 60 սմ   
Սեղանի տոնածառ  ձյունապատ 60 սմ   
ԹՈՓ
Սեղանի տոնածառ 60 սմ (կոներով, հատապտուղներով)
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Հավաքվող ճյուղեր
19 900 դրամ
38 900 դրամ
48 900 դրամ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված  
25 900 դրամ
Առկա չէ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Տեսանյուտը կարող եք դիտել այստեղ https://www.youtube.com/shorts/1LI0CLzE2I0
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Եղևնի անտառային հեքիաթ (հատապտուղներով) Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Տեսանյուտը կարող եք դիտել այստեղ https://www.youtube.com/shorts/1LI0CLzE2I0
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Եղևնի անտառային հեքիաթ (հատապտուղներով) Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Տեսանյուտը կարող եք դիտել այստեղ https://www.youtube.com/shorts/1LI0CLzE2I0
ԹՈՓ
Տոնածառ ձյունածածկ (Beatrees)
80 000 դրամ
110 000 դրամ
150 000 դրամ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
Եղևնի անտառային հեքիաթ (հատապտուղներով) Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Տեսանյութը կարող եք դիտել այս հղումով https://www.youtube.com/shorts/y-Pr-hWfyW8 ...
95 900 դրամ
162 900 դրամ
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված
ԹՈՓ
Մատերիալ: Պլաստիկ Տակդիր: Ներառված Տեսանյութը կարող եք դիտել այստեղ https://www.youtube.com/shorts/7imezgYukRs

Ինչո՞ւ գնել արհեստական եղևնի

  • Պահպանել բնությունը

            Գնելով արհեստական եղևնի դուք կպահպանեք բնությունը

  • Մաքրություն տանը

            Արհեստական եղևնիից չեն թափվում փշեր

  • Խնայողություն

            Գնելով մեկ անգամ կարող եք օգտագործել 5-10 տարի

  • Դիմացկունություն

            Արհեստական եղևնին կուրախացնի ձեզ այնքան, ինչքան կամենաք

  • Հակաալերգիկ

            Արհեստական եղևնիները պատրաստվում են հակաալերգիկ նյութերով

  • Կոմպակտ

            Տոներից հետո կարող եք հավաքել եղևնին և տեղավորել տուփի մեջ